Poskytování služeb IT a připojení k internetu bylo v roce 2020 ukončeno.

All rights reserved - Copyright 2002-2020 © Aleš Ingr