Pravidla, rady a doporučení klientům naší sítě

Uživatelům doporučujeme vypínat připojení k síti, když jej zrovna nevyužívají - přes ikonu (Centrum sítí) Síťová připojení > Připojení k místní síti > Zakázat.

Každý uživatel musí mít na svém počítači nainstalován a pravidelně aktualizován antivirový program a doporučujeme také firewall, který chrání Váš počítač před virovou nákazou. Zdarma ke stažení máte k dispozici mnoho variant na adrese: http://www.stahuj.cz

Chystáte - li se na delší dobu odcestovat z domova, doporučujeme vypojit i síťový kabel ze síťové karty Vašeho počítače, routeru či jiného připojeného zařízení.

Při bouřce je bezpodmínečně nutné vypojit síťový kabel ze síťové karty Vašeho počítače, routeru či jiného připojeného zařízení, aby nenastalo poškození el. výbojem.

Při zabezpečených operacích, jako jsou Internetové bankovnictví apod., dbejte pokynů provozovatele služby, kterou využíváte, jako jsou například bezpečné odhlášení a následné zavření pracovního okna a samozřejmě použití antivirového programu.

Buďte opatrní, aby nenastalo poškození Vašeho síťového kabelu či koncovky, je Vaším majetkem a nepatří do majetku sítě, tudíž za jeho funkčnost, způsobenou vnějšími vlivy nenese Poskytovatel zodpovědnost, pozdější opravy a servis bývají komplikované. Přes síťový kabel by se rozhodně nemělo chodit, či dokonce jezdit. Neměl by být namáhan na tlak, tah ani kroucení.

Uživatel se zavazuje řádně a včas platit ceny za sjednané služby v souladu s platnými Ceníky Poskytovatele.

Uživatel je povinen při vyžívání služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy souladu s právním řádem České republiky jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Poskytovatele a třetích osob.

Uživatel není oprávněn při využívání služeb jakýmkoliv způsobem zasahovat do výpočetního systému a sítí Poskytovatele, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení systému.

Uživatel nesmí využívat Internetu k obtěžování třetích stran, zejména které rozesíláním nevyžádané elektronické pošty (spam) nebo jiných nevyžádaných dat.

Zejména je zakázáno využívání Internetu jako prostředku k pronikání do cizího počítačového systému bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucí ke snaze do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv účelem.

Uživatel nesmí postupovat třetím osobám svá přístupová jména a hesla přidělená Poskytovatelem pro připojení k Internetu a Intranetu.

Uživatel nesmí poskytovat připojení k Internetu třetí osobě nebo do dalšího či dalších počítačů bez písemného svolení Poskytovatele Uživatel nesmí měnit nastavení připojení k síti a jiné nastavení dle "Nastavení přípojky" které je ve smlouvě s Poskytovatelem.

Uživatel nesmí klonovat adresu MAC.

Uživatel nesmí svévolně měnit svoji IP adresu, kterou má přiřazenu dle smlouvy.

Případné ostatní dotazy pro používání sítě pro přístup k Internetu a intranetu směřujte přímo na správce sítě - tel: 731 424 471 či mailem webside@seznam.cz
All rights reserved - Copyright 2002-2016 © Aleš Ingr